За информация, моля свържете се с управителят на разсадника г-н Борисов:

тел.: 0888 731 490

имейл: bori_1978@abv.bg